Spanska bostadsmarknaden fortsätter vara stark

Under 2018 ökade huspriserna i Spanien med nästan 6,50% till 1493€ per kvadratmeter. Det är den största årliga ökningen sedan 2006. Prisökningen och det ökade antalet försäljningar/transaktioner drevs främst på av köpare från Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien och Sverige.

Prognosen för den spanska bostadsmarknaden under resten av 2019 och 2020 är god. Antalet försäljningar tros öka från cirka 500.000 enheter under 2018 till cirka 650.000 under 2019, och de nationella huspriserna tros öka med 5-7% under 2019.

Den spanska ekonomin fortsätter att vara stabil, trots att flera andra delar av Europa märkt en avmattning. Stabiliteten bekräftas bland annat av det faktum att nybyggnationen ökar igen. Under första halvan av 2018 ökade antalet bygglov för privatbostäder med nästan 8%.

Källa: Global Property Guide & TINSA