Svaren på de vanligaste frågorna om situationen i Spanien

För att minska spridningen av coronaviruset Covid-19 har man i Spanien infört strikta restriktioner. Från sydkusten.es har vi här samlat svaren på några av de vanligaste frågorna:

Under vilka förhållanden får jag lämna min bostad?

I utgångsläget får man endast gå ut för att utföra grundläggande ärenden, som att handla mat (även tidningen), mediciner, utföra bankärenden samt ta sig till arbetet, om man tillhör en av de sektorer som har dispens från karantänen. I det fallet ska man dessutom ha ett intyg för detta. Klicka här för att se och skriva ut intyget! Vidare får man vistas ute om man är på väg tillbaka till sin fasta adress eller om man är vårdare av person med hjälpbehov. De senare förflyttningarna måste alltid ske ensam, såvida man ej ledsagar en person som behöver en assistent.

Kan jag ta med mig minderåriga barn när jag handlar mat, för att inte lämna dem ensamma?

Helst ska inköpet i det fallet ske genom beställning och hemkörning, alternativt att man ber någon hjälpa med inköpet. Om inget annat alternativ finns måste barnen vänta utanför livsmedelsbutiken, medan man handlar.

Får jag gå och besöka grannar, vänner eller anhöriga?

Endast om vederbörande är personer med hjälpbehov och i det fallet ska alltjämt distans på minst 1-2 meter upprätthållas.

Får jag handla mat år andra, som är förhindrade?

Ja, men hela tiden ska minst 1-2 meters distans hållas.

Får jag vistas på öppen plats inom ett bostadsområde?

Nej. Detta då det rör sig om allmän plats, även om den är privat. Inte ens om du är ensam där, för ren rekreation. Enda undantaget är om det är en plats som används för att exempelvis att hänga tvätt, men då måste man hela tiden vara ensam.

Får jag gå ut på min terrass eller i min trädgård?

Ja, så länge det tillhör den egna bostaden och ej delas med andra.

Får jag gå ut och promenera eller jogga om jag har nära till en grönområde?

Nej. Endast personer med läkarintyg får motionera ute, oavsett var det sker.

Får jag rasta mitt husdjur?

Ja, men endast en person åt gången, så nära hemmet som möjligt och så kort tid som det bara går.

Vad gäller för samåkning i bil?

Endast en person får färdas i bil, såvida passageraren inte är handikappad, hjälpberoende eller minderårig. Grundregeln är då max en person per sätesrad och dessutom ska resenärerna sitta så långt från varandra som möjligt, alltså ej bakom varandra.

Får man färdas på moped cykel eller scooter?

Ja, men enligt samma normer som till fots.

Hur många passagerare får färdas i en taxi eller liknande tjänst?

Max en, såvida denne inte även ledsagar en person med hjälpbehov eller minderårig. Passagerarna ska under alla omständigheter sitta i baksätet.

Kan jag åka och hämta någon anhörig vid flygplatsen eller tåget?

Inte i utgångsläget. Åter igen, så länge det ej rör sig om någon med hjälpbehov eller minderårig.

Kan jag genomföra en planerad flytt?

Endast om det är oundvikligt och då måste man kunna uppvisa något som intygar detta.

Vad gör jag om mitt ID-kort går ut?

Alla spanska ID-kort (DNI) för myndiga personer, som löper ut under krisen, har automatiskt förlängts ett år.

Körkortet då?

Alla körkort som löper ut under krisen har automatiskt förlängts med två månader.

Kan jag fortsätta att köra en bil vars besiktningstid gått ut.

Ja, men endast om besiktningstiden gick ut under krisen och ej före.

Får vi åka hem två personer i bil till Sverige?

I princip får man ej åka mer än en person, såvida passageraren ej tillhör tidigare nämnda undantag. För själva resan måste en rad andra omständigheter tas i beaktning, som svårigheten att finna logi inte bara i Spanien, samt eventuellt stängda gränsposter.

Kan jag köpa Take Away från en restaurang?

Sedan skärpningen av restriktionerna 30 mars får restauranger och barer endast erbjuda hemleverans.

Fungerar posten och budföretag?

Svar ja.

Vad gör jag om mitt hyreskontrakt går ut mitt under karantänen?

I möjligaste mån ska man förbli på den plats man befinner sig, så länge larmtillståndet råder.

Vad är det som sprutas på allmänna platser?

Det är desinfektionsmedel. Ej något gift.

Får man handla mat var man vill?

Normerna föreskriver att förflyttningarna till livsmedelsbutiker skall ske så sällan som möjligt och så nära hemmet som möjligt. Det accepteras ej att gå ut flera gånger om dagen för att köpa enstaka varor varje gång eller att välja butiken längst bort från hemmet.

 

Blir man automatiskt skattskyldig i Spanien om man på grund av coronakrisen nu blir kvar mer än halva året här?

Svar nej.

 

Källa: sydkusten.es